MATHEMATIQUE الرياضيات جميع المستويات
Bienvenus
Connexion / S'enregistrer

تمارين العمليات على اللأعداد الصحيحة و العشرية


   الرياضيات الأولى إعدادي - درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية

تمارين في الرياضيات - كتابية

     الأولى إعدادي - درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية
 1 تمارين في الرياضيات   
أحسب مايلي :
A = ( 8 + 7 ) × 6 - 5 × 4
B = 8 + 7 × 6 - 5 × 4                           C = 8 + 7 × ( 6 - 5 ) × 4
D = 9 + ( 5 × 3 - 1 ) × 3 
E = 9 × ( 9 × 11 - 8 × 10 )

الجواب

A = ( 8 + 7 ) × 6 - 5 × 4        لدينا
B = 8 + 7 × 6 - 5 × 4          لدينا   
C = 8 + 7 × ( 6 - 5 ) × 4       لدينا 
A = 15 × 6 - 20
B= 8 + 35 - 20 
C = 8 + 7 × 1 × 4
A = 90 - 20
B= 43 - 20 
C = 8 + 28
A = 70
B = 23 C = 36
D = 9 + ( 5 × 3 - 1 ) × 3        لدينا
E = 9 × ( 9 × 11 - 8 × 10 )           لدينا   
D= 9 + ( 15 - 1 ) × 3
E = 9 × ( 99 - 80 )                          
D = 9 + 14 × 3
E = 9 × 19                               
D = 9 + 42
E = 171
D = 51
     

 

     الأولى إعدادي - درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية
 2 تمارين في الرياضيات   
احسب بأبسط طريقة مايلي :
A = 54 + 71 + 16 + 19
B = 2 × 4 × 20 × 7 × 5 × 5
D = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34  
E = 11 × 12 × 14 × 0 × 16 × 19 × 20
 

الجواب

A = 54 + 71 + 16 + 19        لدينا
B = 2 × 4 × 20 × 7 × 5 × 5          لدينا   
A = ( 54 + 16 ) + ( 71 + 19 ) B = 2 × 5 × 20 × 5 × 7 × 4
A = 70 + 90 B= 10 × 100 × 28
A = 160 B = 1000 × 28
  B = 28000
D = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34    لدينا
E = 11 × 12 × 14 × 0 × 16 × 19 × 20          لدينا   
D = 26 + 34 +27 + 33 + 28 + 32 +29 + 31 + 30
بما أن أحد عوامل هذا الجداء منعدم فإن الجداء منعدم  
D = 60 + 60 + 60 + 60 +30
E = 11 × 12 × 14 × 0 × 16 × 19 × 20
D = 270
E = 0

 

     الأولى إعدادي - درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية
 3 تمارين في الرياضيات   
أحسب التعابير التالية :
A = ( 250 + 48 ) × 2 - ( 9.7 - 3.7 )
B = 1.75 ÷ 0.25 × 1.2 + 5.5
C = ( 1.75 - 0.25 ) - ( 1.8 ÷ 6 )

الجواب

A = ( 250 + 48 ) × 2 - ( 9.7 - 3.7 ) B = 1.75 ÷ 0.25 × 1.2 + 5.5 C = ( 1.75 - 0.25 ) - ( 1.8 ÷ 6 )
A = 298 × 2 - 6
B= 7 × 1.2 + 5.5
C = 1.5 - 0.3
A = 596 - 6
B= 8.4 + 5.5
C = 1.2
A = 590
B = 13.9  

 

      الأولى إعدادي - درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية
 4 تمارين في الرياضيات   

   ليكن   a وb   عددان صحيحان طبيعيان بحيت :      83 = a +b

احسب التعابير التالية :
A = ( a + 29 ) + ( b + 31)
B = ( b + 11 ) + ( a + 7 ) + 2
C = ( a + 2.3 ) + ( b + 3.7 )
D = ( a + 1.5 ) + [ b + 2 × ( 2.5 + 0.5 ) ]

الجواب

A = ( a + 29 ) + ( b + 31) B = ( b + 11 ) + ( a + 7 ) + 2
A =  a + 29  +  b + 31 B =  b + 11  + a + 7  + 2
A = a b 29  + 31 B = a + b + 11 + 7 + 2
A = 83 + 60 B = 83 + 20
A = 143 B = 103
   
C = ( a + 2.3 ) + ( b + 3.7 ) D = ( a + 1.5 ) + [ b + 2 × ( 2.5 + 0.5 ) ]
C =  a + 2.3 + b + 3.7 D = a + 1.5 + [ b + 2 × 3 ]
C = a + b + 2.3 + 3.7
D = a + 1.5 + b +6
C = 83 + 6 D = a + b +1.5 + 6
C = 89 D = 83 + 7.5
  D = 90.5

 

     الأولى إعدادي - درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية
 5 تمارين في الرياضيات   
أحسب التعابير التالية :
A = 35 + 8 × [ 2.5 + 4.2 ( 6.5 - 2.3 ) ]
B = 2 + [ 3 × ( 7 + ( 3 × 8 ) ) ]
C = ( 0.2 + 0.8 ) × ( 1.9 + 0.1 )
D = 16 - 7 × [ 6 + 3 × ( 11 - 0.9 × 6 ) ]
E = 16 × 0.2 + 8× 0.4 - 4 × 0.8
F = 0.2 + 0.8 × 1.9 + 0.1
G = 8 × 6 - 5 × ( 3 + 0.2 × 4 ) + 7 × 4
H = 6 + 3 × 4 × ( 5 - 2 × 1.5 )
 

الجواب

A = 35 + 8 × [ 2.5 + 4.2 ( 6.5 - 2.3 ) ]
B = 2 + [ 3 × ( 7 + ( 3 × 8 ) ) ]  
C = ( 0.2 + 0.8 ) × ( 1.9 + 0.1 )
A = 35 + 8 × [ 2.5 + 4.2 × 4.2 ]
B= 2 + [ 3 × ( 7 + 24 ) ]
C = 1 × 2
A = 35 + 8 × [ 2.5 + 17.64 ]
B= 2 + [ 3 × 31 ]
C = 2
A = 35 + 8 × 20.14
B = 2 + 93
 
A = 35 + 161.12
B = 95  
A = 196.12
   
D = 167 - 7 × [ 6 + 3 × ( 11 - 0.9 × 6 ) ]
E = 16 × 0.2 + 8× 0.4 - 4 × 0.8  
F = 0.2 + 0.8 × 1.9 + 0.1 
D = 167 - 7 × [ 6 + 3 × ( 11 - 5.4 ) ]
E = 3.2 + 3.2 - 3.2 F = 0.2 + 1.52 + 0.1
D = 167 - 7 × [ 6 + 3 × 5.6 ]
E = 6.4 - 3.2
F = 1.72 + 0.1
D = 167 - 7 × [ 6 + 16.8 ]
E = 3.2 F = 1.82
D = 167 - 7 × 22.8
   
D = 167 - 159.6
   
D = 7.4
   
G = 8 × 6 - 5 × ( 3 + 0.2 × 4 ) + 7 × 4 H = 6 + 3 × 4 × ( 5 - 2 × 1.5 ) 
G = 48 - 5 × ( 3 + 0.8 ) + 28 H = 6 + 12 × ( 5 - 3 )
G = 48 - 5 × 3.8 + 28 H = 6 + 12 × 2
G = 48 - 19 + 28
H = 6 + 24
G = 29 + 28
H = 30
G = 57
 

تمارين إضافية في هذا الدرس

تمارين في الرياضيات درس  الأعداد الصحيحة والعشرية - أشرطة الفديو

Cours Exercices Supplémentaires:

FACEBOOK

YOUTUBE

: دروس وتمارين إضافية تابعونا علي

FACEBOOK

YOUTUBE

Sites Amis Cours Exercices de Maths :

MATHEMATIQUE EN FRANCAIS 

MATHEMATIQUE EN ARABE

Catégories

RSS